Strona www strwożona dla firmy SEGURO Inżynieria Bezpieczeństwa, która została założona w 2009 roku. Firma zajmuje się szeroko rozumianą technologią bezpieczeństwa.